Enkelte studier kan tyde på at sterk kreativitet er forbundet med trekkene som utløser diagnosen bipolar lidelse. Mye kan tyde på at kreativiteten og lidelsene er uttrykk for de samme potensialene i mennesket. At det er kjente mennesker som har lidelsen brukes også av legemiddelindustrien i markedsføringen av diagnosen. (Bilde: Aftenposten A-magasinet)