Legemiddelindustriens markedsføring mot barn søker å ufarliggjøre bruken av piller. Denne reklamen er laget av firmaet McNeil.