Terskel 5. LIV. Oppstår for rundt 3,8 mrd. år siden: Livet har eksistert i rundt en tredjedel av universets historie. Det oppstår sannsynligvis ved undersjøiske varmtvannsventiler i jordskorpen. Her finner vi forholdene der liv kan oppstå. Akkurat passe mye energi, kjemiske stoffer og væske. Det grunnleggende arvestoffet oppstår, og fra dette DNA. Mutasjoner i arvestoffet DNA gjør at noen organis- mer har større sjanse for å over- leve i sitt levemiljø. Disse kan kopiere informasjonen om seg selv videre der andre dør ut. Fotoet viser en undersjøisk varmtvannskilde som kan ha vært stedet der livet oppsto. (Foto: Wikipedia)