Terskel 6. MENNESKET (Homo sapiens). Rundt 200 000 år siden. Har symbolsk språk og kan dermed fortelle historier og overføre store mengder informasjon mennesker imellom. Kan også lagre informasjon i objekter som tegn. Et spebarn kan ta til seg lærdommen fra tusener av generasjoner og dele informasjon med andre i en kollektiv læringsprosess generasjon for generasjon. Mennesker kan bygge stadig bygge opp kompleksiteten ved hjelp av kollektiv læring selv om de genetisk ikke blir mer komplekse. Symbolsk språkbruk og evnen til å fortelle historier gir evne til å kontrollere stadig mer energi. Slik kan mer komplekse ting bygges. Bildet viser et hulemari av bison fra Altamira-hulen i Spania som er 25-35000 år gammelt. (Foto: Wikipedia)