Terskel 6. MENNESKET (Homo sapiens). Rundt 200 000 år siden. Har symbolsk språk og kan dermed fortelle historier og overføre store mengder informasjon mennesker imellom. Kan også lagre informasjon i objekter som tegn. Et spebarn kan ta til seg lærdommen fra tusener av generasjoner og dele informasjon med andre i en kollektiv læringsprosess generasjon for generasjon. Mennesker kan bygge stadig bygge opp kompleksiteten ved hjelp av kollektiv læring selv om de genetisk ikke blir mer komplekse. Symbolsk språkbruk og evnen til å fortelle historier gir evne til å kontrollere stadig mer energi. Slik kan mer komplekse ting bygges. Bildet viser et 100000 år gammelt skjell som ble brukt til å blande okerfarge til symbolikk. Dette er det eldste funnet av moderne menneskelighet til nå og er gjort av Christopher Henshilwood ved Universitetet i Bergen. (Foto: Christopher Henshilwood)