Terskel 7. SIVILISASJONER. For mer enn 10 000 år siden er befolk- ningstetthet og læringen såpass stor at mennesker kan starte systematisk jordbruk. Dermed tar vi kontroll over energitilførselen vår, maten, på en ny måte. Bildet viser pyramiden i Saqqara utenfor Kairo. Det er den første pyramiden, bygd av den senere forgudede arkitekten Imhotep for faraoen Djoser for 4650 år siden.