8. DET MODERNE SAMFUNN.
Mer energi i form av fossilt brennstoff gir den industrielle revolusjonen. Globalisering he- ver sivilisasjonen til et nytt kompleksitetsnivå. Det moderne samfunnet. Dette samfunnet har i dag nådd et kompleksitetsnivå der store deler er bundet direkte sammen via internett som ved én stor hjerne. Bilder viser en visuall fremstllling av internett (Foto: Wikipedia)