Terskel 2. STJERNER. Rundt 200 millioner år etter Big Bang har tyngdekraften trukket deler av den mørke skyen så tett sammen at hydrogenatomer smelter sammen i stjerner. De gir opphav til solsystemer med planeter og varmen som skal til for å gi liv. Dette bildet fra Hubble-teleskopet viser «Pillars of Creation» som er et eksempel på skyer der stjerner blir til. (Foto: NASA)