Slik kan Homo habilis ha sett ut. Menneske eller ape? (Foto: Wikipedia)