Olduvai Gorge mellom Serengeti-sletten og Ngorongoro-krateret i Tanzania er et av verdens viktigste steder for å forstå vår historie. (Foto: Wikipedia)