Dette er en makrofag som er i ferd med å angripe en fiendtlig celle. Slike makrofager i milten kan få sin funksjon dempet med signaler fra vagusnerven. Vagusaktivitet er forenklet forbundet med ro. (Foto: Wikipedia)