Mikrobiom. Vi bærer på og er sosiale med ti ganger flere bakterier enn våre kroppslige celler. (Foto: Faksimile Nature, 14. juni 2012.