Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien svarer 15. juli på våre innlegg om overbehandling (her og her) med spesielt fokus på blodtrykk. Hun viser til Verdens helseorganisasjon og ber leserne «stole på leger».

Vi er enige i at leger har et hovedansvar. Det er imidlertid virkelighetsfjernt å tro Bekkemellem på at legemiddelindustrien ikke påvirker leger og retningslinjer og dermed overbehandling.

(Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 18. juli 2013. Les det her eller fortsett under.)

Leger er portåpnerne til industriens markeder og firmaene søker derfor å påvirke oss på alle nivåer. Minst kjent er kanskje deres rolle i utarbeidelsen av selve faggrunnlaget bak legers virke.

Ett eksempel: Da Cochrane-undersøkelsen vi har omtalt – som viser at effekten av behandling av lett forøket blodtrykk (mellom 140/90 og 160/100) hos ellers friske ikke er vist å virke – kom i fjor, skrev legen Julian Tudor Hart en kommentar i British Medical Journal.

Her omtalte han en kongress Verdens helseorganisasjon (WHO) holdt om lett forøket blodtrykk i 1983 der deltagerne ble oppfordret til å gå inn for slik behandling. Hart var skeptisk til dokumentasjonen og nektet.

Da henvendte WHOs møteorganisator, Thoma Strasser, seg til ham og ba ham skrive under med følgende begrunnelse: De tre transnasjonale legemiddelfirmaene som hadde sponset møtet, hadde rett til å forvente resultater.

Det er liten grunn til å tro at industriens påvirkning er blitt mindre profesjonell siden 1983. Det er i seg selv bekymringsfullt at legemiddelindustriens frontfigur i Norge ikke gir uttrykk for større medansvar for overbehandling.