Image

Elektrosjokk omtales av enkelte som «tryllemedisin». Samtidig aner man en betydelig motvilje mot å fortelle om medaljens baksider.

Av: HENRIK VOGT

I løpet av de siste 15 årene har bruken av elektrosjokk, eller elektrokonvulsiv terapi (ECT), økt kraftig i psykiatrien. Aftenposten A-magasinet omtaler utviklingen 15. november. Jeg betviler ikke at behandlingen kan hjelpe mennesker med alvorlige lidelser, og det er lett å forstå at psykiatriens hjelpere ønsker å ha noe å tilby.

Like fullt har økningen i ECT-bruken skjedd uten at faglig og samfunnsmessig debatt, forskning, kunnskap eller informasjon om effekt – og spesielt mulige bivirkninger – har stått i stil. Det er urovekkende å ha observert, og fortsatt lese i A-magasinets artikkel, hvordan psykiatere omtaler behandlingen i til dels sterkt positive ordelag. Faktisk anvendes også begreper som «tryllemedisin», mens man aner en betydelig motvilje mot å kommunisere medaljens baksider.

LES hele denne kronikken fra Aftenposten 2013-11-19 her.