Det er på grensen til uforsvarlig å love at selvovervåking fra pasientenes side skal gjøre helsevesenet bærekraftig.

Av: HENRIK VOGTLINN GETZ OG IRENE HETLEVIK

Synet på hvordan sunnhet skal oppnås er i endring. Tunge aktører er i ferd med å selge inn en dramatisk omveltning av helsetjenesten med navn som «Helse versjon 2.0», «eHealth» (elektrohelse) og «mHealth» (mobilhelse). Folk skal blant annet selv måle og samle biologiske data om egne kroppsfunksjoner. Menneskers arvemateriale, genomet, har allerede en egen plattform på Ipad. I tillegg kan smarttelefonen bli et personlig laboratorium.

I sanntid skal du kunne dele dataene på internett – med leger, andre helseaktører og folk flest. «Quantified self» kalles denne bevegelsen internasjonalt. Din fastlege kan i fremtiden tenkes som en spesielt fortrolig venn på helse-Facebook med etisk godkjent-stemplede innstillinger for personvern.

«For å holde velferdsstaten flytende og samtidig få gode helsetjenester, må vi selv være med og overvåke vår egen helse,» sier direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe i VG 5. januar, under overskriften «E-revolusjon i Helse-Norge».

Les kronikken i Aftenposten her.