IMG_2469

Nye apper og kroppsnær teknologi lover oss mer kunnskap om kvinnekroppen og kontroll over kvinnehelsen – mot at kvinner deler intime data om humør, sexvaner og menstruasjon. I dag er jeg intervjuet i en sak om dette temaet i D2, skrevet av journalist Kristiane Larssen.

Den digitale teknologien selges ofte inn som noe som kan frigjøre pasienter, sier lege Henrik Vogt, og selv om han ikke har studert akkurat disse produktene selv, kan han gjette hvordan de markedsføres, sier han:

– At når kvinner får denne teknologien i egne hender, så skal de kunne frigjøre seg fra legenes og medisinens makt, at det handler om en slags medisinsk kvinnefrigjøring.

Vogt har forsket på, og nylig skrevet doktorgrad om, persontilpasset medisin: Visjonen om at vi skal kunne overvåke egen helse via kroppsnær teknologi og apper, blant annet, og at vi – ved hjelp av analyser av stordata – skal kunne reagere målrettet på problemer, også før de har oppstått. Det er en teknologi som er i ferd med å underlegge stadig større deler av livene våre medisinsk kontroll og som pakkes inn i en «forførende frihetsretorikk», sier Vogt – fordi selskapene er avhengig av at vi går med på å dele.

– Bak denne fasaden av frihetsretorikk er kvinnekroppen også et slags råmateriale, som kilde for data for kommersielle og profesjonelle aktører, sier han.

Ett potensielt problem med den digitale helserevolusjonen er at produsentene av ny kroppsnær teknologi eller tester, som skal oppdage sykdom, ikke vil ta sjansen på at noe ikke blir oppdaget, mener Vogt. Testene blir mer sensitive, noe som vil gi mange falske alarmer og føre til unødig bekymring over, og behandling av, noe som kanskje aldri ville blitt et problem.

– Men man kan jo generere mye følelse av å ha kontroll, uten at det faktisk utgjør en forskjell for helsen, sier han.

– Som jo er noe alternativmedisinen er god til å skape.

Anbefaler hele den lesverdige artikkelen i D2!

Twitter: @henrikvogt