Bilde Tidsskriftet 2018

Foto: Christian Tunge

Jeg er blitt portrettintervjuet av Tidsskrift for Den norske legeforening. Teksten er skrevet av Elisabeth Swensen og kan leses her.