Hei!

Her er min bakgrunn: Jeg er lege, journalist og jeg har også studert historie. Det hele henger sammen på denne bloggen.

Jeg studerte medisin ved Universitetet i Oslo der jeg skrev en hovedoppgave om fagfeltet nevroimmunologi og jobber deltid som vikar i en fastlegepraksis i Oslo. Men for tiden er den viktigste jobben min et doktorgradsprosjekt (ph.d) i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU i Trondheim. Der undersøker jeg det teoretiske grunnlaget for allmennmedisin, det fremadstormende fagfeltet systembiologi, og forsøker å bidra til utvikling av tenkningen innen allmennmedisin. Prosjektet er støttet av Allmennmedisinsk forskningsfond.

Jeg har gått Journalisthøgskolen i Oslo og har jobbet i flere medier, nå som frilans. Hovedsakelig har jeg skrevet i Aftenposten og A-magasinet, men har også vært innom Dagsavisen og Dagbladet. Jeg har fortsatt å skrive journalistisk og helseopplysende etter at jeg ble lege – mest i A-magasinet.

En tredje ting jeg har vært innom er et mellomfag i historie ved Universitetet i Oslo i emnet «Kunnskap og makt», som tar for seg vitenskapshistorie, profesjonenes historie, for eksempel legeprofesjonen, og velferdsstatens fremvekst. Sammen med Livssyn og etikk samt journalistutdanningen utgjør dette mellomfaget en Cand. Mag fra Universitetet i Oslo.

Jeg har altså både humanistisk og naturvitenskapelig bakgrunn og et uttrykk for dette er blant annet en interesse i det nye historiefaget Big History som forsøker å fortelle en vitenskapelig skapelsesberetning om universets 13,7 millarder år lange utvikling fra The Big Bang til nå. Denne historien viser med all mulig tydelighet at det universet som omgir oss faktisk er noe fantastisk. Og mennesket og det som skjer mellom oss, er det mest komplekse, kreative og oppsiktsvekkende det inneholder. Såvidt vi vi kjenner til.

Det er dette mennesket leger møter på kontoret – så hvordan forstå og behandle det?

Følg meg på twitter: twitter.com/henrikvogt