NB! Denne bloggen har ikke vært oppdatert siden 2018 og innholdet og det som står under reflekterer ikke de jeg har gjort siden eller gjør. Jeg håper å kunne komme tilbake til denne bloggen senere. Takk for at du har tatt jeg hit og lest. Hilsen Henrik

Hei!

Her er min bakgrunn: Jeg er lege og ph.d i allmennmedisin/samfunnsmedisin. Jeg er også utdannet og har jobbet som journalist og jeg har også studert historie. Det hele henger sammen på denne bloggen.

Jeg studerte medisin ved Universitetet i Oslo der jeg skrev en hovedoppgave om fagfeltet nevroimmunologi og jobber deltid som vikar i en fastlegepraksis i Oslo. I 2017 disputerte jeg med en medisinsk-teoretisk doktorgrad om noe som heter systemmedisin. Det handler om en fremtidsvisjon for medisinen der hvert enkelt menneske skal måles og modelleres i detalj på datamaskiner. Det handler om en drøm om å forebygge sykdom, men vil også innebære en slags medisinsk total-kontroll av livet.

Da jeg jobbet som journalist, jobbet jeg for det meste i Aftenposten, men også i Dagsavisen. Da jeg studerte historie, var temaet «Kunnskap og makt», som tar for seg vitenskapshistorie, profesjonenes historie, for eksempel legeprofesjonen, og velferdsstatens fremvekst. Sammen med Livssyn og etikk samt journalistutdanningen utgjør dette mellomfaget en Cand. Mag fra Universitetet i Oslo.

Jeg har altså både humanistisk og naturvitenskapelig bakgrunn. Den kombinerer jeg her med en forskerbakgrunn og behovet for å skrive.

Følg meg på twitter: twitter.com/henrikvogt